In 3 stappen een film of animatie

Tijdens het creatieve proces doorlopen we de volgende drie stappen. Daarmee is vanaf het begin duidelijk wat De Filmbrigade doet en wat op uw actielijst staat.

Stap 1: Elkaar en het onderwerp goed leren kennen
Wat wilt u bereiken? Voor wie is het? Hoe wilt u het vertonen? Alle informatie uit het gesprek wordt gebruikt om een compleet beeld te schetsen van de wensen. De Filmbrigade werkt op basis hiervan een concept script en/of storyboard uit en bespreekt dit met u.

Stap 2: Voorbereidingen en filmen op de draaidag
In nauwe samenwerking met u worden de draaidagen voorbereid. Datum, tijd en locatie worden gekozen. Wie is waar aanwezig. Het productieteam van de Filmbrigade zorgt ervoor dat iedereen goed is voorbereid.

Stap 3: Bespreken montage, verwerken feedback en oplevering
De Filmbrigade monteert beelden en eventueel animaties met de voice-over en muziek. Spannend moment! Want u ziet het concept nu voor het eerst. Samen wordt het geperfectioneerd. Uw feedback wordt verwerkt. De film wordt opgeleverd in elk gewenst formaat.